FK Litol
Oficiální stránky klubu

Tréninky zahájíme 11. 5. 2020

FK Litol, mládež z.s. zahájí od 11. května 2020 tréninky na fotbalovém hřišti v Litoli. Vzhledem k aktuální epidemické situaci klub respektuje a dodržuje veškerá nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky a věnuje maximální úsilí ochraně zdraví hráčů, trenérů, funkcionářů a všech ostatních osob.

Tréninky jsou dobrovolné a záleží na rozhodnutí rodičů, jestli pošlou děti trénovat nebo ne.

Každý hráč, jenž se bude účastnit tréninku, musí odevzdat (respektive jeho zákonný zástupce) před prvním tréninkem vyplněné čestné prohlášení, že nejeví známky akutního onemocnění a v uplynulých 14 dnech nepřišel do kontaktu s osobou nakaženou koronavirem. Prohlášení ke stažení zde.

Rozpis jednotlivých tréninků:

Mladší a minipřípravka (2012-2015): pondělí/středa/pátek 16:30 – 17:30

Starší přípravka (2011-2009): pondělí/středa 15:00 – 16:00

Žáci mladší (2008): úterý/čtvrtek 16:30 – 17:30

Žáci starší (2007-2005): středa/pátek 17:30/19:00

Dorost: úterý/čtvrtek 18:00 – 19:00

Muži: středa/pátek 18:00 – 19:30  

Podmínky se můžou s ohledem na možná budoucí nařízení MZ ČR aktualizovat. Budeme se řídit také pokyny FAČR.

Aktuální desatero chování na hřišti

Od 11. května se opět rozvolní pravidla pro sportování na území České republiky. Aktualizovali jsme tedy pro naši členskou základnu desatero týkající se amatérského fotbalu!

Vážení členové,

od 11. května přistupuje Vláda ČR k dalšímu rozvolnění opatření vydaných v souvislosti pandemií koronaviru. Z tohoto důvodu pro vás FAČR připravila aktualizované desatero chování na hřišti, které se již podruhé snaží cílit na naši členskou základnu a otázky, které ji v souvislosti s pandemií tíží. Toto desatero nemá charakter dodatečného nebo upřesňujícího výkladu, je tvořeno výhradně východisky z dostupných zdrojů. Tato pravidla jsou doporučujícího charakteru a je nutné vždy vycházet z daných okolností a možností jednotlivého klubu. Pravidla se týkají výhradně venkovního fotbalového hřiště.

  1. Na sportovišti se musí nacházet ve stejném čase nejvýše 100 osob (včetně případných diváků).
  2. Ve skupině 100 osob je možné trénovat a hrát přátelská a nemistrovská utkání: přátelská a nemistrovská utkání se nezadávají do IS nejde o mistrovský zápas, tudíž odměna rozhodčího není ani v této době hrazena FAČR
  3. Zachovávejte vzdálenost mezi hráči a ostatními nejméně 2 metry.
  4. Trénovat a hrát ve skupině 100 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů.
  5. Hráči v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
  6. Rozhodčí nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, musejí ovšem dbát zvýšené opatrnosti při používání veškerých pomůcek spojených s výkonem jejich profese.
  7. Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.
  8. Nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, tj. zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, a to ani rozhodčími.
  9. Při používání toalet je nutné zabezpečit režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; kromě možnosti dezinfekce rukou je nutné zabezpečit dezinfekci míst, kterých se běžně dotýkají ruce.
  10. Dezinfekci pomůcek provádějte vždy po skončení tréninku nebo utkání. Jan Pauly generální sekretář FAČR

Materiály Ministerstva zdravotnictví najedete na webové stránce https://koronavirus.mzcr.cz/