FK Litol
Oficiální stránky klubu

§ 37 SŘ FAČR – lékařská prohlídka

S odkazem na článek FAČR prosíme všechny rodiče o zajištění lékařské prohlídky dle vyhlášky 391/2013 Sb. vydané MZ ČR. Posudek platí jeden rok.

Čestné prohlášení je možné stáhnout ZDE v PDF nebo ZDE ve Wordu. Prosíme o následné předání čestného prohlášení trenérům.

INFORMACE § 37 SŘ FAČR – lékařská prohlídka

» Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o svém zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.

» V případě zdravotní způsobilosti pro hraní fotbalu je hráč povinen vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“

» Prohlášení podle odstavce 2 musí být opatřeno datem a nesmí být straší než 1 rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení podle předchozí věty provádějí řídící orgány soutěží, které v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů apod.) jsou oprávněny postihnout členský klub pořádkovou pokutou.