FK Litol
Oficiální stránky klubu

Prohlášení o bezinfekčnosti COVID19

PODMÍNKA PRO ÚČAST HRÁČE NA ZÁPASU !!!

Prohlášení o bezinfekčnosti COVID19 zaslané Okresním fotbalovým svazaem Nymburk:

Upozorňujeme kluby, že v návaznosti na schválení dodatku Soutěžního řádu s účinností od 5.8.2020 v souladu s níže uvedenými změnami nebude připuštěn hráč k utkání:

§ 2 Povinnosti členů FAČR

2. Hráči ani další fyzické osoby se nesmějí účastnit fotbalových utkání:
– pokud členskému klubu, v rámci nějž se fotbalového utkání hodlá účastnit, nepředloží prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 podle § 4 těchto pravidel.

3. Členské kluby jsou povinny zajistit, aby jejich hráči, funkcionáři, ale i ostatní osoby zúčastněné na fotbalovém utkání neporušili povinnosti stanovené v odstavci 2.

§4 Prohlášení o bezinfekčnosti

  1. Prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 podle § 2 odst. 2 písm. c) těchto pravidel musí být písemně vyhotoveno na formuláři, který tvoří součást těchto pravidel; pro profesionální soutěže může být řídícím orgánem soutěže určen odlišný formulář.
  2. Formulář je povinna podepsat každá fyzická osoba před první účastí na fotbalovém utkání v jakémkoli postavení a dále v případě skončení léčení nemoci COVID-19 a/nebo skončení karantény.
  3. Členský klub je povinen předložit podepsané formuláře osob uvedených v zápise o utkání rozhodčímu před zahájením utkání, případně technickému delegátovi, je-li na utkání přítomen.
  4. Členský klub je povinen uchovat tyto podepsané formuláře po dobu jednoho roku po skončení soutěžního ročníku, v němž bylo předloženo, a na žádost je předložit řídícímu orgánu soutěže nebo Sekretariátu FAČR.

Vzor formuláře COVID19 naleznete zde:
prohlášení o bezinfekčnosti COVID19 – vzor

Další dokumenty ke stažení:

Do dotazníku je potřeba zadat ID hráče FAČR, které si můžete zjistit zde. Stačí zadat rodné číslo hráče.

Roman Myška, sekretář OFS

Okresní fotbalový svaz Nymburk
Nerudova 512/10
288 02 Nymburk
tel.:325 512 438
info@ofsnymburk.cz
www.ofsnymburk.cz