FK Litol
Oficiální stránky klubu

Informace k navýšení členských příspěvků

Dobrý den,

na webu klubu byla vyvěšena zpráva ohledně výše a platby členských příspěvků. Došlo k navýšení členských příspěvků z 1000 Kč na 2000 Kč za půl roku. Rád bych vysvětlil, proč se k tomuto kroku vedení klubu uchýlilo. Počátek je již v covidové době, kdy klub příspěvky nevybíral. Přesto náklady na údržbu hřiště byly úplně stejné, jako kdyby se hrálo a příjmy nebyly žádné. Dlouho jsme se snažili, aby tato situace neměla dopad na výši příspěvků. Bohužel v posledním roce došlo k výraznému navýšení cen energií, pohonných hmot, hnojiv a vlastně všeho, co je k provozu klubu a udržitelnosti kvality hřiště zapotřebí. Jen pro představu, údržba hřiště v roce 2022 stála klub více než 400 000 Kč. Zároveň jsme v loňském roce ve spolupráci s partnerem spolku pořídili rotační sekačku,  která by měla přispět ke zvýšení kvality fotbalové plochy a kterou je třeba v letošním roce  postupně začít splácet.  Rozpočet spolku netvoří pouze příspěvky od hráčů a členů. Klub se snaží získávat finance i z různých dotačních prostředků – od města Lysá nad Labem (Program na podporu organizací pracujících s dětmi a mládeží do 18-ti-let), Národní sportovní agentury (program Můj Klub), které jsou z větší části využity na úhradu nákladů spojených s pronájmy sportovišť především v zimním období, obnovu sportovního vybavení (míče, tréninkové pomůcky, dresy), startovné na turnajích, služby spojené s organizací fotbalových utkání, zajištění trenérů atd. V roce 2022 klub čerpal dotaci z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje ve výši 150 tis. Kč, o který jsme chtěli též žádat i pro rok 2023. Bohužel dle dotačních podmínek nemůže žádat spolek, který byl úspěšný v roce 2022. Peníze z dotačních fondů jsou účelové a klub je nemůže použít na co chce. Díky tomu je financování některých nákladů spolku velmi obtížné. 

Mrzí nás, že jsme k navýšení příspěvků museli přistoupit, ale byla to jediná možnost, jak zajistit financování klubu v roce 2023. Mohu vás ubezpečit, že vybrané prostředky poslouží výhradně k financování chodu jednotlivých kategorií a údržby hřiště.  

Uvědomujeme si, že tato doba zdražování je pro mnohé složitá a lidé otáčejí každou korunu. Snad i přes navýšení příspěvků zachováte našemu klubu přízeň a se všemi se uvidíme na hřišti při zápasech litolských sršňů. Pokud máte na vedení klubu jakýkoli dotaz, tak mě neváhejte kontaktovat. Rád na vaše dotazy odpovím. 

Všem bych chtěl jménem výboru dodatečně popřát hodně štěstí v novém roce. Snad bude rok 2023 pro všechny úspěšný.

Za vedení klubu Jan Papáček