FK Litol
Oficiální stránky klubu

Důležité informace k zimní přípravě

Reaguji na diskusi, která probíhá hlavně na WhatsAppu v kategorii starší žáci. Ráda bych poskytla více informací o přístupu k tréninku dětí v našem spolku.

Našim cílem je vytvořit kvalitní podmínky pro sportování dětí, mládeže i dospělých. Neklademe důraz na výsledky (ve smyslu umístění v tabulce), protože máme tyto priority:

  1. Nepoškodit děti ani fyzicky ani psychicky
  2. Vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě – sportování je příjemná činnost a zábava
  3. Vytvořit základy pro pozdější trénink

Máme dostatečné finanční i personální zajištění pro to, abychom mohli sportovat celoročně. Také podmínky dotačních programů jsou nastaveny tak, aby trénink dětí a mládeže probíhal optimálně 2-3x týdně. Pro zimní přípravu jsme zabezpečili také pronájem tělocvičny, kde probíhá 1x týdně trénink zaměřený na posilování a protahování, určený zejména pro kategorii mladších a starších žáků, ale i starší přípravky. U těchto věkových kategorií je cílem vytvořit správné pohybové návyky, zlepšit aktuální stav pohybového aparátu a působit preventivně, aby cvičení pozitivně přispívalo k jejich celkovému rozvoji. V kategorii starší přípravky se vyskytly případy zranění, kdy byly děti vyřazeny ze sportovní činnosti na týdny i měsíce a tomuto chceme předcházet.

Kompenzační cvičení vedou kvalifikovaní trenéři s bohatými zkušenostmi v této oblasti a mají k dětem individuální přístup. Rádi všem zodpovíme případné dotazy, nejlépe na pravidelném tréninku v úterý v tělocvičně ZŠ B. Hrozného od 19:00 do 20:30, kterého se mohou rodiče zúčastnit a sledovat trénink, nebo si i cvičení sami vyzkoušet.

Kdo by chtěl získat více informací, jak má probíhat sportovní příprava dětí, může si přečíst knížku, z které u nás vycházíme:

Sportovní příprava dětí

Nové, aktualizované vydání

Perič Tomáš a kolektiv

Nové, aktualizované vydání úspěšné publikace o sportovní přípravě dětí a mládeže je určeno trenérům, sportovním instruktorům, cvičitelům a rodičům, jejichž děti začínají s pravidelným tréninkovým procesem. Populárně-odbornou formou seznamuje čtenáře se zásadami a požadavky na moderní trénink dětí z hlediska jeho podstaty ve všech sportovních odvětvích a oproti předchozímu vydání je doplněno o kapitoly zabývající se sportovní diagnostikou dětí, výživou a kompenzací zatížení dětského organizmu. Autor, zkušený pedagog a trenér, čtenáře seznamuje s tím, že sportování není jen zvyšování výkonnosti a příprava na závody a soutěže, ale dlouhá a často velmi složitá společná cesta dětí, trenérů, učitelů a rodičů.

Krátká citace:

Starší školní věk je období přechodu od dětství k dospělosti, je charakteristický nerovnoměrným psychickým a fyzickým vývojem. Období rychlejšího růstu přináší vyšší náchylnost ke vzniku některých poruch hybného ústrojí, pubertální věk je proto důležitý pro formování návyku správného držení těla.

Přikládám také text o protahovacím cvičení.

Eva Kropáčková

předsedkyně výboru

Ikona

Cvičení při vadném držení těla

Ikona

Kompenzační cvičení