FK Litol
Oficiální stránky klubu

Doporučení vhodnosti lékařské prohlídky – sportovního vyšetření pro hráče

Vážení rodiče,

Pokud máte jakýkoliv dotaz k rozvoji Vašich dětí, neváhejte se na cokoliv zeptat trenérů, kteří působí u týmu, ve kterém Vaše dítě trénuje. Trenéři s Vámi rádi zkonzultují sportovní rozvoj Vašeho dítěte, sdělí Vám svůj názor na stávající stav i podněty k dalšímu sportovnímu rozvoji. Pokud nebudou mít aktuálně čas se Vám věnovat, pak se s vámi domluví, kdy by Vaše dotazy mohli zodpovědět. 

Doporučujeme, aby děti pravidelně podstupovaly zdravotní prohlídky. Samotná povinnost je stanovena a podrobně rozvedena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR 391/2013 Sb – viz link níže.

V případě jakéhokoliv zdravotního rizika či omezení nás neprodleně informujte. Samotné zdravotní vyšetření provádí příslušný (praktický) lékař, nicméně je vhodnější taktéž absolvovat prohlídku u dětského sportovního lékaře, ideálně chodit k jednomu, aby mohl sledovat vývoj dítěte a v případě problémů lépe diagnostikovat příčiny problémů vzhledem k růstu a předchozím vyšetřením. Doporučujeme alespoň jednou za rok podstoupit prohlídku u fyzioterapeuta k posouzení svalových dysbalancí a předcházení problémů.

Podrobnosti ohledně lékařských prohlídek jsou též uvedeny na stránkách České unie sportu: https://www.cuscz.cz/novinky/vyhlaska-o-zdravotni-zpusobilosti-k-telesne-vychove-a-sportu.html

Dle rozhodnutí Výkonného výboru Okresního fotbalového svazu v Nymburce je každý hráč povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o svém zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce. Hráč, resp. Jeho zákonný zástupce je dle citovaného rozhodnutí VV OFS povinen vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“

Prohlášení podle OFS Nymburk musí být opatřeno datem a nesmí být starší než 1 rok. Je tedy nezbytné jej každý rok znovu dokládat. Formulář prohlášení naleznete zde.

Pokud se rozhodnete absolvovat lékařskou prohlídku na své náklady, formulář pro potvrzení naleznete zde.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-391