FK Litol
Oficiální stránky klubu

Svolání mimořádné valné hromady na 5.4.2017

Žádost o svolání mimořádné valné hromady

Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo,

na základě platných stanov našeho spolku FK Litol, z.s. Vás jako hlasující členové spolku touto cestou žádáme o svolání mimořádné valné hromady na středu 5.4.20L7 ve 20h do prostor klubovny na fotbalovém hřišti v Litoli. Jako program navrhujeme následující body:
1)Volba členů výboru,
2) Zřízení kontrolní komise.

Děkujeme